callantsoog

De bijzondere historie van Callantsoog

Op ons park vertellen we je graag mee over de bijzondere cultuur en historie van Callantsoog door de veldnamen

t Oghe
Het huidige Callantsoog of beter het vroegere eiland t Oghe heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vormgeving van de Kop van Noord Holland. Callantsoog is gebouwd op de restanten van het oude eiland t Oghe en is meerdere malen door de zee overspoeld. 

De bewoners hebben eeuwenland moeten strijden tegen het water. Veel informatie en sproen in het landschap zijn nog aanwezig en vertellen een boeiend verhaal.

Kooibosch
Vlak bij Callantsoog, aan de rand van De Nollen, ligt het Kooibosch, een voormalige eendenkooi. De plas waarin de kooi werd aangelegd, ontstond rond 1600 na een dijkdoorbraak en is tijdens excursies te bezoeken. In het bos broeden onder andere de groene specht en roofvogels als buizerd, havik en sperwer.

Te midden van de bomen ligt een open stuk, ooit een akker waarop riet geteeld werd, nu blauwgrasland: een in Nederland heel zeldzaam type natuur.

Hollywood

De bevolking van Callantsoog kreeg in augustus 1942 bericht dat men binnen 10 dagen het dorp moest verlaten. Veel inwoners wilden echter graag in de buurt van hun dorp blijven wonen. Een dorpsgenoot kwam daarop op het idee om de houten zomerhuizen die in het dorp stonden te verplaatsen naar een veiliger plek, net buiten Callantsoog. Zo ontstond een dorpje dat al snel de naam Hollywood kreeg.

 Uiteindelijk zijn de huizen weer teruggeplaatst en enkele zijn nog steeds in het dorp terug te vinden.