Wij dragen ons steentje bij aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nollen richt zijn blik volledig op de toekomst en heeft daarbij een (groene) missie: wij willen voortdurend een waardevolle, verantwoorde en betrokken bijdrage leveren aan de maatschappij, het welzijn van de aarde en een duurzame toekomst.

Nieuw centrumgebouw

Vakantiepark De Nollen heeft in 2020/2021 de bouw van een uniek, modern en duurzaam centrumgebouw gerealiseerd met daarin een nieuwe receptie, koffiecorner en laagdrempelige horeca, kantoren, minimarkt en een meer uitgebreide horecavoorziening. Dit alles in één state-of-the-art-gebouw. Het ontwerp van het uit hout en andere biobased bouwmaterialen opgetrokken pand is gebaseerd op de (bollen)schuren uit de Noord-Hollandse polderomgeving.

De op (bollen)schuren gebaseerde vormgeving van het centrumgebouw sluit naadloos aan bij de identiteit en de geschiedenis van De Nollen. Sinds de oprichting van de camping rond 1950 vanuit een agrarisch bedrijf, is De Nollen uitgegroeid van een eenvoudig kampeerterrein tot een comfortabele en populaire vakantiepark voor de hele familie aan de kust van Noord-Holland.

Zonnepark & groene energie

De elektriciteit die we inkopen is 100% groene windenergie. In 2022 hebben wij verder een zonnepark direct zuidwestelijk van De Nollen gerealiseerd en ook op het dak van het centrumgebouw liggen zonnepanelen. Met al deze zonnepanelen kunnen wij voorzien in maximaal zo'n 12,5% van ons jaarlijkse stroomverbruik.  

Greenkey

De Nollen is vanaf 1 juli 2021 GreenKey-gecertificeerd. De GreenKey is een internationaal keurmerk voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche.

Om een GreenKey-certificaat te ontvangen, moeten bedrijven voldoen aan een uitgebreide lijst van normen voor bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, recycling, het verantwoord gebruik van grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare materialen. Concreet gaat het daarbij bijvoorbeeld om waterbesparing in het sanitair, schoonmaken op milieuverantwoorde wijze, afvalscheiding, energiezuinige verlichting en de inkoop en verkoop van verantwoorde voedingsmiddelen.

Optimalisering stroom- en spanningskwaliteit op het elektriciteitsnetwerk

Een van de maatregelen die wij al hebben getroffen is de samenwerking met het bedrijf OptiVolt. Met hun apparatuur zorgen we voor een optimale stroom- en spanningskwaliteit van ons elektriciteitsnetwerk. Op die manier nemen wij en onze gasten niet meer stroom af dan de apparaten nodig hebben.

Toiletgebouwen

In de twee moderne toiletgebouwen op ons park beperken we het gebruik van drinkwater door voor het doorspoelen van de toiletten gebruik te maken van grijs water en opgepompt oppervlaktewater. De zonnepanelen op het dak zorgen voor elektriciteit.

Mens en Maatschappij

Erkend leerbedrijf
Wij dragen graag ons steentje bij aan het opleiden van de generatie van morgen. Stagiairs zijn bij ons dus van harte welkom. Ook als zij van ver komen. Wij hebben stagiaires van diverse opleidingen en we kunnen hen prima huisvesting bieden in ons stagehuis.

Diversiteit medewerkers
Wij beoordelen mensen niet op wie ze zijn, maar op wat ze doen. Ons team is een leuke mix van mensen van allerlei pluimage en uiteenlopende leeftijden, en daar zijn we trots op.

Sponsoring & Sport
Per seizoen organiseren wij een aantal sponsoractiviteiten voor een goed (lokaal) doel. Sport verbroedert, maar is ook belangrijk voor een gezonde leefstijl. Daarom sponsoren wij diverse (sport)evenementen, soms als hoofdsponsor. Verder versturen we geen kerstkaarten, maar maken we ieder jaar rond de kerstdagen een bedrag over naar een goed doel of lokaal initiatief. 

De Nollen is hoofdsponsor van T.C. 't Oghe.

Toegankelijkheid voor mindervaliden
Naar onze mening moet kamperen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn of blijven. Daarom heeft De Nollen in 2018 de bestaande toiletgebouwen uitgebreid met twee prachtige ruimtes met mindervalidensanitair en hebben we ons park laten beoordelen door Ongehinderd om in aanmerking te komen voor certificering. We zijn er nog niet, maar met elke investering nemen we dit streven mee en waar vervangen wordt ook.

Suggesties? Neem gerust even contact met ons op via info@denollen.nl