Lekker struinen door de natuur

Natuurgebied Kooibosch & Luttickduin

Zoals de naam al aangeeft, is het Kooibosch een oude Eendenkooi. In het bos tref je dan ook de kooiplas aan. De plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak rond 1600, waaromheen een (hakhout)bos werd aangelegd. In het bos broeden onder andere de groene specht en roofvogelsoorten als buizerd, havik en sperwer. Daarnaast komen ook vleermuizen voor.

Ten noorden van het Kooibosch en tegen ons park aan ligt het Luttickduin of de Luttjenollen. Net zoals nu op het strand komt er achter elk klein dingetje, in de luwte, een hoopje zand te liggen. Soms kon dit hobbeltje zand uit groeien tot een duintje; een nol. Door de invloed van de zee en door egaliseringen ten behoeve van de landbouw zijn veel nollen aan de binnenduinrand verdwenen. Dit maakt het Luttickduin extra bijzonder. De nollen zijn begroeid met buntgras, heide en bomen.

Let op: de onverharde paden zijn wandel en hondenlosloopgebied. Het fietspad ligt iets verder en is van asfalt.

Lees meer op de website van Staatsbosbeheer